Oferta

Monitoring kiszonek

Jesteśmy autorem innowacyjnego systemu pozwalającego na pomiar parametrów i ocenę jakości przechowywanych w czasie pasz dla bydła mlecznego oraz niektórych pasz treściwych przeznaczonych do zakiszania.


Nasz projekt zakładał stworzenie zintegrowanego systemu monitoringu profilu zakiszania materiałów paszowych objętościowych oraz pasz treściwych konserwowanych przy wilgotności powyżej norm ogólnie przyjętych dla pasz suchych. Z uwagi na znaczne straty powstające podczas procesu zakiszania (>20%), procesu przechowywania (>15%) oraz systemu długookresowego zadawania tego typu pasz (>15%), zawsze istnieje wysokie ryzyko kumulacji strat na każdym etapie ich występowania (nawet >50%).


Urządzenia instalowane bezpośrednio w materiale zakiszanym „on-line” dostarczają niezbędnych informacji tak jak: temperatura, pH, wilgotność oraz docelowo profil kwasowy i inne parametry zapewniające kompleksowe informacje analitycznej o danej paszy. Stały monitoring dostarcza natychmiastowej informacji pomagając użytkownikowi dokonać właściwej oceny surowcowej i podjęcie właściwych kroków.


System składa się z:
- zewnętrznych i wewnętrznych sensorów monitorujących parametry i przekazujących je bezprzewodowo,
- odbiorników zbierających dane z urządzeń monitorujących,
- oprogramowania z algorytmem przetwarzającym dane i opracowującym wynik stanu zakiszenia oraz krótką podpowiedź dla użytkownika systemu o rekomendowanych krokach do podjęcia.


Zainteresował Cię nasz system? Koniecznie skontaktuj się z nami, przygotujemy ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb.


Przejdź do systemu